Dúbravcová, Z. and Petrík, A. (2002) “Zmeny v štruktúre vegetácie alpínskeho vegetačného stupňa Vysokých a Belianských Tatier”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 50-53. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/150 (Accessed: 7July2020).