Barančok, P. (2002) “Zmeny štruktúry rastlinných spoločenstiev v okolí turistického chodníka v Belianskych Tatrách”, Oecologia Montana, 11(1-2), pp. 54-59. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/152 (Accessed: 11July2020).