Janovičová, D. (2016) “Prínos Ernesta Bethlenfalvyho k výskumu vysokohorskej biológie v Tatrách”, Oecologia Montana, 25(2), pp. 1-35. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/282 (Accessed: 9July2020).