Pacl, J. (2016) “Rôzne pohľady na budovanie a činnosť výskumnej stanice v Tatrách”, Oecologia Montana, 25(2), pp. 42-43. Available at: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/286 (Accessed: 17April2024).