[1]
M. Varšavová, “Hodnotenie zraniteľnosti abiotického komplexu vysokohorského prostredia Belianskych Tatier”, OM, vol. 11, no. 1-2, pp. 19-23, Dec. 2002.