[1]
J. Mindaš and J. Škvarenina, “Vplyv klimatických zmien na vývoj lesných ekosystémov hornej hranice lesa”, OM, vol. 11, no. 1-2, pp. 41-44, Dec. 2002.