[1]
P. Barančok, “Zmeny v rozšírení vybraných rastlinných spoločenstiev subalpínskeho a alpínskeho stupňa v Belianskych Tatrách”, OM, vol. 11, no. 1-2, pp. 47-49, Dec. 2002.