[1]
Z. Dúbravcová and A. Petrík, “Zmeny v štruktúre vegetácie alpínskeho vegetačného stupňa Vysokých a Belianských Tatier”, OM, vol. 11, no. 1-2, pp. 50-53, Dec. 2002.