[1]
P. Bitušík, “Subfosílne spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) v sedimentoch horských jazier ako doklad histórie znečisťovania ovzdušia”, OM, vol. 11, no. 1-2, pp. 68-70, Dec. 2002.