[1]
D. Janovičová, “Prínos Ernesta Bethlenfalvyho k výskumu vysokohorskej biológie v Tatrách”, OM, vol. 25, no. 2, pp. 1-35, Dec. 2016.