Barančok, P. “Zmeny V Rozšírení Vybraných Rastlinných Spoločenstiev Subalpínskeho a Alpínskeho Stupňa V Belianskych Tatrách”. Oecologia Montana, Vol. 11, no. 1-2, Dec. 2002, pp. 47-49, https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/149.