Dúbravcová, Z., and A. Petrík. “Zmeny V štruktúre Vegetácie Alpínskeho Vegetačného Stupňa Vysokých a Belianských Tatier”. Oecologia Montana, Vol. 11, no. 1-2, Dec. 2002, pp. 50-53, https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/150.