Barančok, P. “Zmeny V Rozšírení Vybraných Rastlinných Spoločenstiev Subalpínskeho a Alpínskeho Stupňa V Belianskych Tatrách”. Oecologia Montana 11, no. 1-2 (December 1, 2002): 47-49. Accessed July 27, 2021. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/149.