Dúbravcová, Z., and A. Petrík. “Zmeny V štruktúre Vegetácie Alpínskeho Vegetačného Stupňa Vysokých a Belianských Tatier”. Oecologia Montana 11, no. 1-2 (December 1, 2002): 50-53. Accessed July 12, 2020. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/150.