Bitušík, P. “Subfosílne Spoločenstvá Pakomárov (Diptera: Chironomidae) V sedimentoch Horských Jazier Ako Doklad Histórie Znečisťovania Ovzdušia”. Oecologia Montana 11, no. 1-2 (December 1, 2002): 68-70. Accessed August 5, 2020. https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/155.