1.
Pavlarčík S. Niektoré špecifické príklady chemického zvetrávania karbonátových hornín Belianskych Tatier. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 27Jul.2021];11(1-2):3-. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/133