1.
Hreško J. Priestorová distribúcia geomorfologických procesov v dolinovom systéme Západných Tatier. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 24Oct.2021];11(1-2):16-8. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/136