1.
Šoltés R. Prehodnotenie niektorých pečeňoviek kategórie ”Indeterminate” (IUCN) s centrom výskytu v alpínskom stupni. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 22Jul.2019];11(1-2):31-4. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/143