1.
Barančok P. Zmeny v rozšírení vybraných rastlinných spoločenstiev subalpínskeho a alpínskeho stupňa v Belianskych Tatrách. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 27Jul.2021];11(1-2):47-9. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/149