1.
Dúbravcová Z, Petrík A. Zmeny v štruktúre vegetácie alpínskeho vegetačného stupňa Vysokých a Belianských Tatier. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 12Jul.2020];11(1-2):50-3. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/150