1.
Barančok P. Zmeny štruktúry rastlinných spoločenstiev v okolí turistického chodníka v Belianskych Tatrách. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 11Jul.2020];11(1-2):54-9. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/152