1.
Bitušík P. Subfosílne spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) v sedimentoch horských jazier ako doklad histórie znečisťovania ovzdušia. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 5Aug.2020];11(1-2):68-0. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/155