1.
Majzlan O, Rychlík I. Aktivita epigeických chrobákov (Coleoptera) v alpínskom pásme Západných Tatier (severné Slovensko). OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 22Jul.2019];11(1-2):71-6. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/156