1.
Korňan M, Adamík P. Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad. OM [Internet]. 1Dec.2002 [cited 22Jul.2019];11(1-2):82-3. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/158