1.
Janovičová D. Prínos Ernesta Bethlenfalvyho k výskumu vysokohorskej biológie v Tatrách. OM [Internet]. 1Dec.2016 [cited 6Jun.2020];25(2):1-5. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/282