1.
Olejník J. Reminiscencie na roky, keď sme začínali. OM [Internet]. 1Dec.2016 [cited 21Sep.2020];25(2):40-1. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/285