1.
Pacl J. Rôzne pohľady na budovanie a činnosť výskumnej stanice v Tatrách. OM [Internet]. 1Dec.2016 [cited 17Apr.2024];25(2):42-3. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/286