1.
Gulička J. Spomienky na spoluprácu zoológa a botanika (J. Futáka) v Tatrách. OM [Internet]. 1Dec.2016 [cited 24Oct.2021];25(2):46-8. Available from: https://om.vuvb.uniza.sk/index.php/OM/article/view/288